"לערבב או לא? – זאת השאלה" - כל מה שרצית לדעת על ערבוב שמני סיכה

 
 

 "לערבב או לא? – זאת השאלה"  - הכל על ערבוב שמני סיכה

(סת סומר)

 

הציוד המכני בימינו הפך למשוכלל ומורכב במידה רבה יותר מהציוד בו נעשה שימוש בעבר. היתרונות הטכנולוגים של ציוד זה גרמו לכך שגם חומרי הסיכה בהם נעשה שימוש בציוד נדרשים להיות מתוחכמים יותר וייחודיים יותר עבור סיכוכה של כל מערכת ומערכת בנפרד. מכאן, שגם הגישה הישנה האומרת ש"שמן זה שמן – והעיקר שיהיה שומני" איננה תקפה עוד.

מהם שמני סיכה?
שמני סיכה מודרניים הינם תערובות כימיות מורכבות המכילות רכיבים באיזון כימי עדין המותאמים לצרכים טכנים ייחודיים עבור ציוד ייעודי. במידה והאיזון הכימי העדין הזה מופר על ידי ערבוב בין שמנים שונים עלולות להיגרם תקלות מכניות, שבחלקן עלולות להיות הרסניות למערכת, למכלוליה ולהתבטא בהוצאות כספיות שיגרמו מתוך כך.
ככלל: אם קיימת אי וודאות – אין לערבב שמנים שונים.
במידה שנוצר מצב בו שמנים מתערבבים זה בזה עקב טעות או תקלה – יש לטפל בתקלה בהקדם האפשרי, תוך התייעצות עם מומחים מתאימים: יצרן השמן, המשווק, יצרן הציוד או לחילופין יועץ המומחה בהרכבם הכימי של שמני הסיכה המדוברים.

 

כמו כן, אם עולה צורך, רצוי ואף כדאי לבקש כי הייעוץ יתבצע באתר בו התרחשה התקלה על מנת לחקור ולבדוק את התקלה ולתת פתרון מיטבי.

רצוי לציין כי תוצאות ערבוב שמני הסיכה תלויות במספר גורמים עיקריים:

  1. סוגי השמנים שעורבבו.
  2. אופי המכלול המכני של המערכת.
  3. משטר העבודה של המכלול.
  4. הכמויות של שמני הסיכה שעורבבו ויחסיהם.
 

מחד, הנזק הקל ביותר שיכול ערבוב שמנים לגרום הוא ירידה בביצועי השמנים במערכת. בדומה, ערבוב שמן מנוע סינתטי מודרני עם שמן מינראלי נחות לא יביא בהכרח לנזק מיידי במנוע, אך יימנע מהמנוע ליהנות מהיתרונות היחסיים של השמן הסינתטי כגון: אורך חיים משופר וביצועים משופרים.
מאידך, נזק קשה יכול להיווצר כאשר נעשית הוספת שמן טורבינה לתוך שמן הידראולי במערכת הפועלת בעומסים ובלחצי עבודה גבוהים. ערבוב שכזה עלול להנחית מכה קשה על המשאבה ההידראולית ושסתומי הסרבו, וכן לגרום לבלאי ומשקעים שעלולים להצטבר ולסתום את מסנני השמן והצנרת ההידראולית.

המתכון לשמן הנכון: הפורמלציה
על מנת  להבין מדוע ישנם שמני סיכה שניתן לערבב ביניהם לעומת כאלה שאסור, יש להקדים ולומר מספר מילים על רכיבי השמנים מודרניים.
מרבית שמני הסיכה הנם תערובות של שמנים בסיסיים עם מוספים כימים. תערובות אלו על סוגיהן וריכוזיהן, מהוות את הפורמלציה של השמן.
השמן הבסיסי הנו המרכיב הדומיננטי ביותר בשמן הסיכה והוא מכתיב את התכונות הפיזיקאליות של התערובת. השיקולים העיקריים בבחירת שמנים בסיסיים המתאימים ליישום הרצוי הינם: צמיגות (בטמפרטורות שונות), עמידות בפני התחמצנות, חסינות בפני אש, קצב התפרקות ביולוגי וכושר ערבוב עם מים ועם כימיקלים אחרים. השמנים הבסיסיים אחראיים להפרדת חלקי המכלול בעת תנועתם, קירור או הרחקת חום, חיכוך במכלול וכן סילוק שבבי מתכת וכל לכלוך אחר מחלקי המכלול.

מרבית שמני הסיכה מורכבים בעיקר משמנים בסיסיים מינראליים. מדובר בשמנים שהווים את אחד החלקים הכבדים והצמיגיים ביותר של הנפט הגולמי אשר עוברים תהליכי זיקוק וזיכוך מחמירים. שמנים בסיסיים מינראליים זמינים במגוון רחב של צמיגויות, הינם זולים יחסית וניתנים להתאמה אופטימאלית יחד עם מוספים כימיים, אטמים וחומרי ציפוי.
לעומתם, שמנים בסיסיים סינתטיים מיוצרים בתהליכים כימיים מבוקרים אשר מקנים לשמנים תכונות פיזיקאליות מותאמות ליישום. מוצרים סינתטיים נמצאים בשימוש ביישומים מיוחדים בהם היתרונות הטכנולוגים שלהם מצדיקים את מחירם הגבוה.
קיימות מספר משפחות של שמנים בסיסיים סינתטיים וביניהם: פולי-אלפא-אולפינים (PAO), פולי-אסטרים (PE), מונו ופולי גליקולים (PAG), פוספאט אסטרים וסיליקונים.
תכונותיהם המשופרות של שמנים סינתטיים מסוימים כוללות: עמידות בפני התיישנות, עמידות בתנאיי  עבודה וסביבה קיצוניים (חום גבוה או קור נמוך) וחסינות בפני אש.

ככלל, אין לערבב בין שמני סיכה מינראליים ובין שמני סיכה סינתטיים, גם אם מדובר בשמנים עבור אותו היישום. היוצאים מהכלל הם מוצרים כגון שמנים על בסיס פולי-אלפא-אולפינים או פולי-אסטרים.חשוב לציין שגם אם מצוין על גבי המוצר הסינתטי שהוא ניתן לערבוב עם שמן מינראלי, יש להסתייג מכך מכיוון שהערבוב הוא פעמים רבות מותר רק ביחסים מסוימים או רק בתנאיי עבודה ספציפיים. ערבוב במינונים שגויים של שמן מינראלי עם שמן סינתטי עלול לגרום להיווצרות משקעים במערכת או לנזק לאטמים, לגומיות ולציפויים כימיים.

המוספים הם אסופה של כימיקלים המוכנסים בריכוזים מסוימים המותאמים מראש ומקנים לשמן את התכונות הפונקציונאליות ליישום, כגון: יכולת נשיאה של עומסים מכניים, יכולה למניעת בלאי, יכולת של זרימה בתנאי סביבה קיצוניים, עמידות בפני התחמצנות והתיישנות, כושר הפרדה ממים ושחרור אוויר, כושר ניקוי והרחפת לכלוך ועוד.
בחירת סוגי הכימיקלים וריכוזם המתאים, כמו גם איזון חבילת המוספים מבחינה כימית כך שהפורמולה תהיה יציבה הינה מלאכה מורכבת, עדינה ובכלל לא פשוטה. חבילת המוספים מכתיבה את תכונות שמן הסיכה וקובעת את ייעודו. לכן, לשמן הידראולי תהיה פורמולציה שונה מאשר לשמן גיר או שמן מנוע.
מובן שקיימים שמני סיכה המתאימים ליישומים שונים: שמני מנוע מסוימים המתאימים לשימוש גם במגוון מערכות הידראוליות לדוגמא, אך לעומת זאת דווקא שימוש בשמן הידראולי או שמן טורבינה בתוך מנוע יגרום לכשל המנוע בזמן קצר ביותר.
 

אי תאימות בין שמני סיכה
לעיתים קרובות המוספים הכימיים הקיימים בשמן סיכה אחד אינם תואמים למוספים בשמן סיכה אחר. ערבוב בין שמנים אלו עלול לגרום ליצירת משקעים ואיבוד תכונות פונקציונאליות של שני השמנים.
התופעות המכניות העלולות להיגרם מאי-התאמה בין שמנים כוללות: משקעים, חסימה של מעברי שמן, חסימה של שסתומים, שחיקה יתרה והרס אטמים וגומיות.
התופעות השניוניות אשר עלולות להתרחש כתוצאה מאי תאימות בין השמנים הנן מורכבות יותר וקשות יותר לגילוי. תופעות אלו אינן מורגשות מיידית וצצות לאחר תקופת פעולה מסוימת בציוד ספציפי. לדוגמא: מערכות גיר בטרקטורים מכילות מצמדים ובלמים טבולים בשמן. חומר הציפוי על גבי רכיבים אלו עלול להתפורר כתוצאה מתגובה כימית שמקורה בשימוש בשמן שאינו מתאים או שמן "מעורבב". התוצאה היא שרכיבים אלו יאבדו מתכונותיהם המכניות עד לכדי כשל של המכלול, כשל הנובע מאי ההתאמה הכימית בין סוגי השמנים שעורבבו לבין המערכת.
השמנים המתאימים ליישום במערכות אלו מכילים איזון עדין של מרכיבים רבים. ערבוב שמנים, הן שמנים "דומים" (2 שמני גיר) והן שמנים שונים (שמן גיר ושמן מנוע) יביא להפרת האיזון הכימי בשמן ועלול לגרום לתקיפה כימית של חלקי המערכת. חוסר התאמה בין שמנים שונים עלול גם להביא להרס אטמים וגומיות.

חלק מהמוספים בשמן הסיכה גורמים להתנפחות של גומיות מסוימות בעוד מוספים אחרים גורמים להתכווצותן. פורמולציה מאוזנת של שמן סיכה בנויה כך שלא תשפיע על גומיות ואטמים במערכת. באותו אופן, ישנם שמני מנוע מסוימים התוקפים אטמים ממשפחת הטפלונים. לעומתם, שמני גיר המיועדים לעומסים גבוהים גורמים להתפוררות אטמים ממשפחת הסיליקונים. ישנם גם שמנים סינתטיים על בסיס אסטרים הגורמים להתנפחות אטמים  ו- PAO סינתטיים הגורמים להתכווצותם. ערבוב של שמני סיכה מסוג שאינו תואם את המערכת באופן רגיל עלול לגרום להרס הגומיות והאטמים במערכת.

אי התאמה כימית בין שמני סיכה, בין מוספים ובין חלקי המערכת אינה קשורה  בהכרח לטיב השמן או איכותו. היא בעיה כימית ועלולה להתרחש גם בין 2 שמנים בעלי איכות גבוהה מאותו יצרן.

לסיכום, המסקנה המתבקשת מכתבה זו היא כי במידת האפשר רצוי וכדאי שלא לערבב בין סוגי שמנים שונים, גם אם מדובר בשמנים בעלי תפקוד דומה (לדוגמא בין 2 סוגים של שמני מנוע). בנוסף, חשוב להימנע מערבוב בין שמנים סינתטיים לבין עצמם ובין שמנים סינתטיים לבין שמנים מינראליים. בדומה, רצוי להימנע מערבוב בין שמני סיכה המיועדים ליישומים שונים (כגון: בין שמן גיר לשמן הידראולי).
במידה שנוצר מצב בו קיים הכרח לערבב בין סוגי שמני סיכה שונים (לדוגמא כאשר לא ניתן להשיג שמן ספציפי למערכת מסוימת), יש לוודא כי השמן שייבחר יהיה תואם ככל הניתן לשמן הישן שהיה בשימוש, וכמובן להשתדל לבחור במוצר שיגרום למינימום נזק אפשרי למערכת.

חשוב לזכור כי אירוע של ערבוב שמנים מסוגים שאינם מתאימים במערכת מצריך טיפול מיידי ומיוחד על מנת שלא לפגום במערכת ובמהלכיה העתידיים. טיפול שכזה יכול לעיתים לכלול ביצוע של בדיקות מעבדה על מנת לקבוע תאימות או חוסר תאימות בין השמנים.

בכל מקרה של אי וודאות בנוגע למצב המערכת ושמניה יש להתייעץ עם מומחים: יצרני השמנים, משווקים או יועצים המתמחים בכימיה של שמני סיכה. גם  כאן עומד הצוות המקצועי של חברת איי. סי. טי מעבדות שמנים לרשותכם בכל פניה לגבי אפשרויות הערבוב בין שמני הסיכה לסוגיהם וההתאמה ביניהם.

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר