הבנת שמני מנוע - חלק 4

 
 

הבנת תפקידם ומרכיביהם של שמני מנוע  - חלק 4
(מאת: סת סומר)

   

איזה שמן מתאים לי?
לאחר ההקדמה ארוכה שניתנה בפרקים הקודמים, ניתן עתה לענות על השאלות הבסיסיות: איזה שמן מתאים לכלי הרכב שלי?  האם השמן המוצע לי מתאים לשימושים שלי?

   

לפני שבוחנים את מידת ההתאמה של שמן למנוע, יש לברר מה נחוץ למנוע. יצרני מנועים וכלי רכב מפרסמים, בתוך ספרי הרכב, הנחיות סיכה מפורטות.  הנחיות אלו כוללות את מפרטי הביצועים בהם השמן חייב לעמוד, וכן דרגות הצמיגות המתאימות לתנאי סביבה שונים.  במקרים רבים, ספר הרכב מצטט חלופות שונות הן למפרטי שמנים והן לדרגות צמיגות. 

   

לעיתים, ספר הרכב מורה על נוהלי אחזקה שונים לסוגי שמנים שונים (כגון: אם נעשה שימוש בשמן ברמת 2E יש להחליף שמן כל 10,000 ק"מ, אך אם נעשה שימוש בשמן ברמת 4E ניתן להחליפו כל 20,000 ק"מ).
לאחר בירור דרישת המנוע מהשמן, ניתן לבדוק אם השמן המוצע מתאים לדרישות אלו.  יש לחפש על גבי תווית אריזת השמן, או על גבי דף נתונים טכני של השמן, את דרגת הצמיגות של השמן (כגון: 40 , 20W50, 15W40 ,10W40 וכדומה) ואת רמת הביצוע שלו (כגון: API SJ/CF, API CF-4/SH, ACEA A2/B3-98 וכדומה).  אם יצרן המנוע/רכב דורש עמידה בתקן ו/או מבחן ספציפי (כגון: MAN 270, MB 228.5, Mack EO-M, Volvo VDS-2 וכדומה), יש לחפש אזכור של מפרט מיוחד זה על גבי תווית השמן, דף נתונים ו/או תעודת משלוח.  אם אין אזכור ספציפי, מומלץ לדרוש מספק השמן אישור בכתב על התאמת השמן למפרט ספציפי זה (אינני ממליץ להסתפק בהצהרה בעל-פה).  מוטב גם לדרוש לקבל אישור מקורי ו/או מספרו של האישור המקורי.

יש לזכור: כל עוד כלי הרכב/המנוע נמצא בתקופת אחריות, יש להיצמד ככל האפשר לדרישות היצרן המקורי של הציוד.  מרבית יבואני הציוד מפרסמים רשימות של שמנים המשווקים בארץ המתאימים לשימוש בציוד שלהם.  עם זאת, לעיתים, לא כל שמנים המתאימים לשימוש בציוד מופיעים ברשימות אלו.
 

לאחר תום תקופת האחריות, לעיתים ניתן להתגמש ביחס לסוגי השמן בשימוש בציוד, על פי שיקולים של מחיר-תועלת, תדירות החלפת שמן בציוד, איחוד סוגי שמנים וכיוצא באלו.  אני ממליץ, לפני קבלת החלטה על השימוש בשמן חלופי, להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים – כגון: מהנדס רכב או מומחה.

עבור מנועים הפועלים בארץ, ובהעדר המלצת יצרן או יבואן מסודר, אני ממליץ להשתמש בשמן מנוע העומד בדרישות המינימאליות הבאות:-

עבור מנועי בנזין: דרגת צמיגות:  SAE 20W40  או SAE10W40.

                          רמת ביצוע: API SH או גבוה יותר, ACEA A2/A3.


עבור מנועי דיזל קטנים: דרגת צמיגות:  .

                                    רמת ביצוע: API SJ/CF/CF-4 או גבוה יותר, ACEA B2/B3.
 

עבור מנועי דיזל כבדים: דרגת צמיגות: 40W15 SAE או 40W10 SAE.

                                    רמת ביצוע: API CG-4 או גבוה יותר, ACEA E2/E3.


בקרת איכות לשמני מנוע


כפי שהוסבר, ביצועי שמני מנוע נבחנים בעיקר במבחני מנוע ובמבחני הדמיה מעבדתיים.  עלות מבחנים אלו גבוהה מאד, וכן משך זמן ביצוע המבחנים ארוך מאד (עד כדי מספר חודשים).  לכן, לא ניתן לבסס תוכנית בקרת איכות על מבחני ביצוע מפרטיים.

לצורך בקרת איכות שמנים, נהוג לבצע סדרה של בדיקות זיהוי כימיות ופיזיקליות.  ההנחה המקובלת בתעשיית השמן הנה שאם התכונות הכימיות והפיזיקליות של דוגמת שמן ממנת ייצור זהות (במסגרת תחומי סטייה מקובלים) לתכונותיו של שמן אב-טיפוס שעבר את כל מבחני המנוע והביצוע הנדרשים, ואושר על ידי הגוף המאשר (כשקיים גוף כזה), אזי הפורמולציה של השמן ממנת הייצור זהה לפורמולציה של שמן אב-הטיפוס, והשמן ממנת הייצור הנו בעל ביצועים זהים לשמן אב-הטיפוס. 

בדיקות הזיהוי המקובלות כוללות: צמיגות ב-100Cº, צמיגות ב-40Cº, צמיגות בטמפרטורת התנעה, מדד צמיגות, חומציות כללית (TAN), בסיסיות כללית (TBN), ריכוזי יסודות מוספים, אפר, אפר מגופרת, נקודת הבזקה ונקודת נזילות (הטמפרטורה בה השמן מפסיק לזרום). 

חשוב לציין: עבור מרבית מהתכונות הנ"ל אין התייחסות כלל במפרטי השמנים ואין גבולות תקינה (כגון: ריכוזי יסודות, TAN ו-TBN).  הן משמשות לזיהוי ובקרת האיכות של השמן.  כל הבדיקות האמורות הנן יחסית פשוטות, זולות וזמינות (מבוצעות תוך דקות עד שעות ולא חודשים או שבועות).

איך ניתן לבדוק את איכות של שמן מנוע?

עתה ברור שברמת המשתמש (נהג, מנהל צי רכב, בעל מוסך וכדומה), אין כל דרך לבחון בין שמן "טוב" לבין שמן "רע". יתרה מזאת, גם ברמה של מעבדה כימית, לא ניתן לקבוע בוודאות אם השמן בגלון אכן מתאים לדרישות המפרטים הביצועיים המוצהרים על גבי האריזה.

אף על כן, ישנם מספר קווים מנחים אשר יכולים להקטין את הסיכונים של שימוש בשמן נחות אשר עלול לפגוע במנוע:

 1. קרא היטב את תווית האריזה.  דרוש וקרא את הדף הטכני של המוצר.
  חפש אזכור של דרגת הצמיגות של השמן ושל רמות הביצוע עליהן מצהיר יצרן השמן.  בדוק אם דרגת הצמיגות ורמות הביצוע מתאימות לדרישות יצרן המנוע, או לדרישות המינימאליות המוזכרות למעלה.

  על אף שנמכרים בשוק "זיופים" – כלומר, שמנים שאינם תואמים כלל להצהרות על גבי התווית ו/או הדף הטכני – במרבית המקרים, ההצהרות הנן אמינות (ובעיקר אם מדובר ביצרן שמן מוכר).  בדיקה פשוטה זו של תווית המוצר, פעמים רבות, מספיקה בכדי להבחין בשמן "זול" ששווה בהתאם.
   
 2. דרוש הוכחות
  על יצרן/משווק שמן מוטלת האחריות לעמוד מאחורי כל הצהרה טכנית.  בתחום של שמני מנוע, היצרן או משווק חייב להיות מסוגל לספק הוכחות שהשמן שמסופק אכן עומדת בדרישות ובמבחני הביצוע של המפרטים המוצהרים, או שהנו ברמה טכנית כזו שיכול לעמוד בדרישות.  עבור מפרטים ורמות ביצוע מסוימים (כגון: רמות API ומפרטי יצרנים), קיים מנגנון ונוהל על פיו מוענקים אישורים בכתב למוצרים אשר נמצאו מתאימים לדרישות.  עבור מפרטים אחרים (כגון: רמות ACEA), חברות הטכנולוגיה הגדולות (יצרני המוספים) מספקות הצהרות טכניות המעידות על כך שהטכנולוגיה על פיה מיוצר השמן מבדק ונמצא מתאים לדרישות התקן.יצוין שמרבית היצרנים/משווקים, אינם ששים לשלוח קובץ אישורים לכל לקוח,  כגודל הלקוח כן כח המיקוח.   אף על פי כן, אם קיים חשש לטיב השמן, מומלץ לבקש מהיצרן/משווק לקבל את התיעוד הטכני המוכיח את טיב המוצר.  יועצים שונים (כולל עבדכם הנאמן) ישמח לעזור בפענוח והבנת האישורים.
   
 3. בדוק את תכונות השמן במעבדה
  למרות האמור לעיל, גם מעבדה כימית אינה יכולה לקבוע בוודאות אם השמן אכן מתאים לדרישות המפרטים הביצועיים המוצהרים. עם זאת ישנן בדיקות אימות רבות שמעבדה לבדיקת שמנים  יכולה לבצען על מנת להעריך התאמת השמן לדרישות המפרטים המוצהרים.
  לגבי דרגת צמיגות, אין כל קושי לקבוע את התאמת השמן לדרגה המוצהרת, שכן הצמיגות הנה תכונה פיזיקלית מוגדרת, עבורה קיימים ערכי תקינה ופסילה ברורים.
  לגבי רמת ביצועים,  ברור שלא פרקטי, הן מבחינה טכנית והן מבחינה כלכלית, לבצע מבחני מנוע על מנת לאשר את דרגת הביצוע המוצהרת על ידי יצרן שמן.  עם זאת, ניתן לבצע את בדיקות הזיהוי המקובלות לשמן (ובעיקר: חומציות כללית (TAN), בסיסיות כללית (TBN), וריכוזי יסודות מוספים) ולהשוות את התוצאות לערכים המקובלים לשמני מנוע חדשים ברמות הביצוע המוצהרות.  בדיקה כזאת אינה יכולה לאשר שהשמן עומד ברמות הביצוע, אך היא יכולה לשלול את יכולת השמן לעמוד ברמת המוצהרת, עקב ריכוז נמוך של מוספים. 

  באמצעות בדיקת הצמיגות ובדיקות  הזיהוי, מעבדה מיומנת יכולה להעריך אם מדובר בשמן מנוע בדרגות הצמיגות וברמות הביצוע המוצהרות, או שמדובר במוצר נחות.  עלות בדיקה מקיפה כזאת הנה בסדרי גודל של מאות שקלים, ולעיתים יכולה לחסוך אלפי שקלים בנזקים למנועים.

 לסיכום

עולם שמני המנוע מדבר בשפה מיוחדת האופיינית לו.  רצוי שכל מי שצורך שמן מנוע יבין, לפחות ברמה הבסיסית, את השפה ואת משמעויות הסימונים, האותיות והמספרים הקיימים בעולם זה.  היכולת לקרוא ולהבין את הכתוב על גבי תווית מיכל שמן עשויה לחסוך כסף רב, ולמנוע תקלות יקרות ומיותרות.

במאמר זה ניסיתי לפרש לכם את ה"מילים" הנפוצות ביותר בשפת שמני המנוע.  ישנם בשוק הישראלי מספר יועצים עצמאיים הבקיאים בתחום מרתק זה ומעבדות שמנים בלתי תלויות המספקות בדיקות מעבדה ויעוץ ללקוחות פרטים.  אלו ישמחו לעזור לכם להבחין בין "מציאה" (שמן מנוע ברמה גבוהה ובמחיר נמוך) לבין "גרוטאה" (שמן שכדאי להתרחק ממנו כמו מווירוס מחשבים).

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר